Beurstermen

Index beurstermen

Vaak gebruikte termen in verband met beleggen in aandelen

Beleggen-in-aandelen.be heeft oog voor de noden van haar bezoekers. Via deze beurstermen- en begrippenlijst in dit beleggerswoordenboek trachten wij u te informeren over de termen die gebruikt worden bij beleggen in aandelen. De informatie over beleggen in aandelen trachten we zo eenvoudig en helder mogelijk te houden.

Beurstermen A:

Een aandeel vormt een eigendomstitel van een onderneming. De waardenotering van het aandeel gebeurt dagelijks op de effectenbeurs. Een aandeel heeft geen vaste waarde. De koers van een aandeel is niet noodzakelijk de juiste afspiegeling van het bedrijf, maar is zeker en vast de zielsuitdrukking van de beleggers in op de beurs. De belegger verwacht te kunnen profiteren van een stijging van de waarde van de aandelen of van de uitkering van ondernemingswinst in de vorm van dividend. Aandelen behoren tot de beleggingsgroep van de effecten.

Beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in aandelen.

Persoon die voor een bepaald bedrag of voor een bepaalde inbreng in het kapitaal van een kapitaalvennootschap deelneemt en in ruil daarvoor aandelen ontvangt.

Het statutair vastgesteld bedrag waarvoor een vennootschap aandelen in circulatie mag brengen.

Waardebepaling van aandelen op de effectenbeurs in verband met aankoop en verkoop die zich op geregeld tijdstippen voordoen.

Koers die voor opening van de beurs wordt afgegeven ter indicatie van de verwachte openingskoers.

Arbitrage is een vorm van speculatie. Het is het kopen en verkopen van effecten of munten in een zeer korte tijdspanne met de bedoeling een mooie winst te maken. Vaak wordt er gehandeld op verschillende beurzen.

Beurstermen B:

De term baisse heeft betrekking op een daling van de beurs. De tegenhanger, een hausse of bull, duidt een stiging van de beurs aan. Ook bij een negatieve beursstemming wordt gesproken van een baisse. Men omschrijft de beurs dan als: bearish.

Engelse term voor beursdaling. Zie baisse. Bear market is de engelse aanduiding van een neergaande markt.

Bull Market is de engelse aanduiding van een opgaande markt. Men omschrijft de beurs dan als: bullisch.

Beurstermen E:

Effecten zijn waardepapieren die op de beurs worden verhandeld. Bekende voorbeelden zijn aandelen, opties en obligaties.

De effectenbeurs is in de verhandeling van aandelen en obligaties gespecialiseerd. Het is de plaats waar twee partijen, de kapitaalbezitters op zoek naar een belegging enerzijds en de vennootschappen die naar financieringsmiddelen uitkijken anderzijds, elkaar ontmoeten.

Beurstermen F:

Voor Forex Trading zie valutahandel.

Beurstermen G:

Een Groen Fonds is een beleggingsfonds dat investeerd in ‘groene’ projecten, op het gebied van bijvoorbeeld bosbouw, wind- en zonne-energie en milieuvriendelijke woningbouw. Duurzaam beleggen is een opwaardse trend als resultaat van een wereldwijde ruchtbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energie en aanverwante programma’s.

Beurstermen H:

Algemene en aanhoudende stijging van de aandelenkoersen op de effectenbeurs. Als een stijging van de koersen wordt verwacht, dan is de beursstemming à la hausse.

Een belegger die een long-positie inneemt. Een haussier verwacht een stijgende koers.

Beurstermen N:

De uitgiftewaarde die op het aandeel staat vermeld. Bij een obligatie is het de grootte van de schuldvordering. Bij een aandeel zal de actuele beurswaarde over het algemeen aanzienlijk hoger liggen dan de nominale waarde.

Beurstermen O:

Een obligatie is een bewijsstuk van deelneming aan een geldlening, die een onderneming heeft uitgeschreven. De federale overheid, provincies en gemeenten kunnen ook leningen uitschrijven. Beleggen in obligaties gebeurt meestal via de beurs. De belegger in obligaties rekent in de eerste plaats op de vaste rentevergoeding op de obligatie. Het kenmerkende verschil tussen een aandeelhouder en een obligatiehouder is, dat de eerste mede-eigenaar is en de tweede een van de schuldeisers. De obligatiehouder heeft in zijn recht op terugbetaling van de door hem uitgeleende hoofdsom daarom voorrang op de aandeelhouder.

Een optie is een verhandelbaar en overdraagbaar recht om tegen een vooraf bepaalde prijs binnen een vooraf bepaalde periode een bepaald aandeel te kopen of te verkopen.

Beurstermen P:

De term a pari wordt voornamelijk gebruikt in de obligatiehandel. Een obligatie is a pari wanneer de koers gelijk is aan 100% van de nominale waarde. Dit terwijl bij een emissie onder pari bijvoorbeeld slechts 95% betaald moet worden.

Beurstermen S:

Een stock split dient om te voorkomen dat een aandeel moeilijk verhandelbaar wordt en mogelijk buiten bereik valt van de kleine belegger, door een te hoge beurskoers. Door een stock split onstaan er meer aandelen aan een lagere beurskoers.

Beurstermen V:

Valutahandel of Forex Trading (een afkorting van Foreign Exchange) behelst de handel in deviezen van verschillende landen. Op hetzelde moment koopt men één munteenheid en verkoopt men een andere. Valutahandel is winstgevend wanneer u deviezen verkoopt aan een hogere prijs dan wat ze gekost hebben aan inkoop. Net zoals opties en futures is een valutapaar een hefboomproduct, met een hefboom tot wel 1:400. Valuta niet worden verhandeld op een beurs. Deviezen worden rechtstreeks verhandeld tussen banken en Forex brokers aan onderling overeengekomen prijzen. Daarom is het mogelijk om 24 uur per dag te handelen in Forex.